Otázky a odpovede

 

Často kladené otázky investorov o riadenom vetraní s rekuperáciou tepla v spoločnosti ATREA.

 
 • Nie je zdravšie vetranie oknami?
 • Aký je rozdiel medzi proti prúdovým výmenníkom tepla spoločnosti ATREA a výmenníkmi tepla od iných výrobcov?
 • Vzniká v byte kvôli vzduchotechnike prievan?
 • Môže sa rekuperačná jednotka používať na chladenie v lete?
 • Vytvárajú ventilátory a prúdenie vzduchu cez vzduchové kanály alebo vývody vzduchu hluk?
 • Kam môžeme vetraciu jednotku s rekuperáciou tepla umiestniť?
 • Ako zabrániť prenosu zvuku medzi miestnosťami cez vzduchové kanály a potrubia?
 • Musia byť všetky miestnosti vetrané v rovnakom čase, alebo je možné vetranie v určitom čase prepínať, napr. cez deň v obývačke a v noci v spálni?
 • Nebude vzduch v zime, pri neustálom vetraní, príliš suchý?
 • Nie je pri vetraní ohriatym čerstvým vzduchom v spálni príliš teplo?
 • Môže byť ventilačné zariadenie v prevádzke trvalo alebo je vhodnejšie ho používať v obmedzenom rozsahu?
 • Aké je výška úspory nákladov na vykurovanie?
 • Odporúča sa zemný výmenník tepla?
 • Dochádza časom k znečisteniu vzduchovodov?
 • Prívodné potrubie je preto spoľahlivo chránené pravidelnou výmenou filtrov, ktorú monitoruje priamo rekuperačná jednotka?
 • Ako často je potrebné meniť filtre vo vetracej jednotke s rekuperáciou tepla?
 • Dodávajú sa peľové filtre?
 • Množia sa vo vetracom zariadení baktérie? Nie je po čase z hygienického a zdravotného hľadiska nebezpečné?
 • Je prostredníctvom vetracieho zariadenia možná podpora vykurovania?
 • Umožňuje rekuperačná jednotka aj vykurovanie?
 • Môže si investor nainštalovať ventilačné zariadenie svojpomocne?
 • Môže byť pripojená k systému rekuperácie odvádzaného vzduchu sušička bielizne?
 • Môže byť k systému pripojený kuchynský odsávač pár (digestor)?
 • Ak mám rekuperačnú jednotku, môžem otvárať okná?
 • Dokážem sa zbaviť pachu v domácnosti, napríklad zápachu spálenín?
 • Môžno prostredníctvom vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla odvetrávať aj bytové domy?
 • Je možné k rekuperačnému systému pripojiť systém na odsávanie zápachu z toaletnej misy?
 • Aké filtre by sme mali používať?
 • Ventilátor/vetracia jednotka/riadené vetranie
 • Môžem umiestniť jednotku a rozvody do podkrovia?