Otázky a odpovede

  • Prívodné potrubie je preto spoľahlivo chránené pravidelnou výmenou filtrov, ktorú monitoruje priamo rekuperačná jednotka.

Hoci to zdanlivo nesúvisí, čistota vzduchovodov priamo súvisí s čistotou v domácnosti. Vzduchotechnická jednotka nie je vysávač – ak jednotka nasáva z vnútorného prostredia vysoké koncentrácie prachu, priamoúmerne sa to odzrkadlí aj na zanesení potrubia. Vzduchotechnika v rodinných domoch a bytoch je navrhovaná pre už fungujúcu a obývanú domácnosť. Jej funkcia nie je určená na pomoc pri stavebných procesoch (napr. výstavba alebo odvlhčovanie budovy), ktoré by mali za následok rapídne zníženie životnosti rekuperačnej jednotky a vzduchovodov alebo dokonca stratu záruky.
Vzduchotechnika by sa mala uviesť do prevádzky po ukončení dokončovacích prác na stavenisku. Ak pred uvedením do prevádzky znečistené rozvody alebo filtračné tkaniny, je pred prvým uvedením do prevádzky potrebné vymeniť tkaniny a rozvody nahrubo vyčistiť.

späť