Otázky a odpovede

  • Ako zabrániť prenosu zvuku medzi miestnosťami cez vzduchové kanály a potrubia?

Takzvaným presluchom sa dá predísť rozvetvením vzduchových kanálov. Vzduch je z jednotky vedený do rozdeľovacej komory a odtiaľ samostatnými vzduchovými kanálmi do jednotlivých miestností.

Pôdorys domu

späť