Nízkoenergetické systémy vetrania, chladenia a vykurovania

Špičkové vetranie s rekuperáciou tepla, chladenie a vykurovanie i akumulačné nádrže a ďalšie nízkoenergetické systémy pre vás vyrábame, testujeme a inovujeme už viac než 25 rokov. Získate tak u nás výrobky, ktorých technické parametre prevyšujú ostatné produkty na trhu a prinášajú nadčasové výhody.

Vyberte si z ponuky kompletných úsporných systémov zaisťujúcich vetranie s rekuperáciou tepla, cirkulačné chladenie a teplovzdušné vykurovanie pre rodinné a bytové domy. Nájdete u nás tiež spoľahlivé a efektívne akumulačné nádrže.

Jednotky ATREA radu DUPLEX zaisťujúce rekuperáciu tepla sú veľmi vhodné pri stavbe alebo rekonštrukcii rodinných domov a bytov. Pokiaľ sa rozhodnete pre stavbu nového nízkoenergetického či pasívneho domu, sú tieto systémy skutočne nutnosťou.

 

Aké veľké úspory získate pri použití systémov ATREA?

Náklady na vykurovanie pasívneho domu s podlahovou plochou 130 m2 sa pohybujú okolo 260 EUR za rok, v prípade rovnako veľkého nízkoenergetického domu je to okolo 500 EUR. Vetraním spôsobíte i viac než polovicu celkových strát tepla. Pomocou rekuperácie tepla môžeme tieto straty minimalizovať, a zásadne tak znížiť vaše celkové náklady na vykurovanie.

Výšku úspor zdrojov tepla ATREA ovplyvňuje to, akého typu je tepelné čerpadlo, vykurovacia sústava, a ďalšie parametre. Orientačne môžete počítať s úsporami okolo 30 % oproti plynu a 40–50 % oproti elektrickým priamotopom. V prípade použitia nízkoteplotných vykurovacích systémov (napr. podlahové vykurovanie) môžu byť úspory i vyššie.

 

vetrani s rekuperaciVetranie
vetranie s rekuperaciou

Vybavte svoj dom systémom zaisťujúcim riadené vetranie s rekuperáciou tepla a zaistite tak zdravé prostredie svojej rodine. Riadené vetranie privedie čerstvý vonkajší vzduch do vášho domu a odvedie odpadový, teplý a vlhkosťou i pachmi...

viac

vetrani, chlazeni a vytapeniVetranie, chladenie a vykurovanie

Usporte na prevádzkových nákladoch vďaka uceleným systémom chladenia, vetrania a vykurovania. Ohrievače, prípadne chladiče, ktorými cirkuluje vnútorný vzduch, zaistia v priebehu celého roka veľmi príjemnú klímu v každej miestnosti vášho domu...

viac

zdroje teplaAkumulačné nádrže
zásobníky tepla

Zaradením akumulačnej nádrže do systému využívajucému zdroje tepla nielen z obnoviteľných zdrojov docielite zníženie nákladov na prevádzku svojej domácnosti. Akumulačné nádrže vyrovnajú rozdiel medzi dodávanou a odoberanou energiou a...

viac