Úsporné a zdravé vetranie s rekuperáciou tepla

Vybavte svoj dom systémom zaisťujúcim riadené vetranie s rekuperáciou tepla a zabezpečte tak zdravé prostredie svojej rodine. Riadené vetranie do Vášho domu privedie čerstvý vonkajší vzduch, ktorý je predohriaty v rekuperačnom výmenníku odvádzaným odpadovým, teplým, vlhkosťou a pachom zaťaženým vzduchom. Využitím už získaného tepla ušetríte náklady na vykurovanie.
Vykurovanie vášho domu či iného objektu zabezpečuje nezávislá vykurovacia sústava.
Zariadenia vyrábané firmou AREA s.r.o. zaisťujú riadené vetranie s rekuperáciou tepla pre širokú škálu aplikácií od rodinných domov, bytov až po náročné priemyselné objekty, kde je potrebné široké spektrum výkonových parametrov, ovládania a univerzálne prevedenia. Zariadenia sú dodávané s reguláciou aMotion nebo CP.

Jednotka DUPLEX Pro

ErP
Energetické třídy

Príklad prevedenia systému

blank
1
2
3
4

TIP/ zájdením myšou alebo dotykom na farebnú ikonku
s číslom položky zobrazíte detaily

1Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla
DUPLEX
 • zabezpečuje riadené vetranie tepla
 • kompaktná jednotka určená pre obytné priestory
 • vysoká účinnosť a nízka spotreba
 • výber z dvoch druhov regulácie vrátane Web servera
 • široké príslušenstvo: čidlá CO2, široké príslušenstvo: čidlá
2Sanie čerstvého vzduchu z exteriéru
 • voliteľne je možné systém doplniť o integrovateľný predohrev vzduchu
3Rozvod prívodného čerstvého vzduchu do obytných miestností
 • inštalácia do konštrukcie stropu/podlahy
 • plochý kanál/kruhový rozvod - pevný alebo flexibilný
 • prevedenie plast/pozink
 • ontáž v dutine podhľadu alebo zákrytu
 • osadené tlmiče hluku
 • môžu byť použité podlahové, stropné alebo stenové koncové prvky, voľba podľa dispozičného riešenia
4Sanie odpadového vzduchu
do VZT jednotky
 • osádzajú sa do hygienických priestorov ako kúpeľne a pod.
 • umiestnené vždy pod stropom
 • osadené na strope alebo na stene

Vhodné produkty