Ovládanie cez web / v štandarde s reguláciou aMotion a RD5

Rekuperačné jednotky s reguláciou aMotion a RD5 umožňujú plnohodnotné ovládanie akéhokoľvek zariadenia bez nutnosti fyzických ovládačov. Nastavenie prebieha cez akékoľvek zariadenie pripojené k internetu. Rozsah ovládania cez webové rozhranie je rovnaký ako na samotných ovládačoch. Vďaka možnosti pripojenia k ľubovoľnému počtu rekuperačných jednotiek a správe z ľubovoľného miesta, prináša tento typ ovládania nesporné výhody oproti fyzickým ovládačom.

Vďaka webovému prístupu môže servisný technik alebo majiteľ pri výskyte problému jednotku vzdialene skontrolovať bez toho, aby bol pri jednotke fyzicky prítomný. Tým sa skracuje doba servisného zásahu a je možné odhaliť príčinu bez výjazdu technika na stavbu. Výhodou tejto regulácie je potom ovládanie nadradeným systémom vybranými komunikačnými protokolmi (Modbus TCP, prípadne prídavného modulu KNX, BACnet).

Regulácia RD5.CF

V rodinných domoch sa naviac oproti rade RD5 objavuje rozšírenie o presné riadenie prietoku vzduchu. Táto regulácia sa využíva tam, kde musíme riadiť presnú dávku vzduchu (teplovzdušné vykurovanie/chladenie) jednotky DUPLEX R5.

Regulácia aMotion

Regulácia aMotion je novou generáciou regulačného systému ATREA, ktorá vychádza z 30 ročných skúseností lídra na trhu so vzduchotechnikou.

Hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť univerzálny regulačný systém, ktorý bude použiteľný pre všetky výrobky ATREA, hlavne vďaka svojmu modulárnemu konceptu hardware-u a software-u.
aMotion ponúka príjemné intuitívne užívateľske rozhranie s novými funkciami, ktoré je možné ovládať z chytrého zariadenia (tablet, mobilný telefón) ale aj pomocou moderných ovládačov aDot a aTouch.
Systém umožňuje pripojenie takmer neobmedzeného počtu periférií (ovládačov, čidiel teploty, kvality vzduchu, akčných členov a pod.)cez zbernicu s funkciou autodetekcie.

„aMotion

Novinky v regulačných funkciách

  • Až štyri zdroje tepla či chladu s voliteľnou prioritou (kombinácia tepelných čerpadiel, IZT, elektrických, chladivových a vodných výmeníkov)
  • Chytré nočné predchladenie (umožňuje voľbu zapojenia strojného chladenia pre prevádzku s dôrazom na ekonomiku či komfort)
  • Odvlhčovanie (ako kombinácia riadeného chladenia a následného doohrevu)
  • Programovateľné vstupy (napojenie čidiel a interface tretích strán, zadanie krivky ľubovoľného senzora)

Komunikácia medzi zariadeniami

  • Komunikácia po fyzických vrstvách Ethernet, RS485 alebo Wifi umožňuje optimalizáciu kabeláže
  • Protokoly ModBus, BacNet alebo otvorené API pre komunikáciu s akýmkoľvek nadradeným systémom (BMS)

aTouch

aDot

Videonávody