Ovládanie cez web / v súlade s reguláciou RD5

Rekuperačné jednotky s reguláciou RD5 umožňujú plnohodnotné ovládanie akéhokoľvek zariadenia bez nutnosti fyzických ovládačov. Nastavenie prebieha cez akékoľvek zariadenie pripojené k internetu. Rozsah ovládania cez webové rozhranie je rovnaký ako na samotných ovládačoch. Vďaka možnosti pripojenia k ľubovoľnému počtu rekuperačných jednotiek a správe z ľubovoľného miesta, prináša tento typ ovládania nesporné výhody oproti fyzickým ovládačom.

Vďaka webovému prístupu môže servisný technik alebo majiteľ pri výskyte problému jednotku vzdialene skontrolovať bez toho, aby bol pri jednotke fyzicky prítomný. Tým sa skracuje doba servisného zásahu a je možné odhaliť príčinu bez výjazdu technika na stavbu. Výhodou tejto regulácie je potom ovládanie nadradeným systémom vybranými komunikačnými protokolmi (Modbus TCP, prípadne prídavného modulu KNX, BACnet).

Regulácia RD5.CF

U rodinných domov a bytov sa navyše oproti rade RD5 objavuje rozšírenie na presné riadenie prietoku vzduchu. Takáto regulácia sa využíva tam, kde musíme riadiť presnú dávku vzduchu (teplovzdušné vykurovanie/chladenie) alebo u vetracích jednotiek, kde sa táto funkcia vyžaduje (napr. kombinácia s krbom a iné).