Usporte náklady na vetranie, chladenie i vykurovanie

Ušetrite prevádzkové náklady vďaka uceleným systémom riadeného vetrania s rekuperáciou tepla, chladenia a vykurovania.
Riadené vetranie privedie do Vášho domu čerstvý vonkajší vzduch, ktorý je predohriaty v rekuperačnom výmenníku odvádzaným odpadovým, teplým, vlhkosťou a pachom zaťaženým vzdcuhom. Využitím už získaného tepla ušetríte náklady na vykurovanie.
Cirkuláciou vnútorného vzduchu cez chladič/ohrievač v jednotke je zaistené chladenie/vykurovanie obytných miestností. Pre vyšší komfort a nezávislé temperovanie sa do kúpelní a zádveria umiestňujú rebríkové radiátory.

Jednotka DUPLEX RB5

ErP
Energetická třída A

Príklad rovnotlakého vetrania s cirkuláciou vzduchu pre rodinné domy a byty

DUPLEX R5

blank
1
2
3
4
5
6

TIP/ najetím myši nebo dotykem na barevnou ikonku s číslem položky zobrazíte detaily

1Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla
a cirkuláciou vzduchu DUPLEX R5
 • zariadenie je určené pre obytné priestory
 • voľne stojace alebo podstropné vyhotovenie
 • určená na vetranie, chladenie a vykurovanie
 • integrované výmenníky rôznych vyhotovení
 • vstavaný regulačný modul
2Zdroj tepla a chladu
 • chladenie - systém je potrebné doplniť o zdroj chladu, ktorý Vám zaistí tepelné čerpadlo - vzduch/vzduch, vzduch/voda, zem/voda
 • vykurovanie - zabezpečí vyššie uvedené tepelné čerpadlo alebo akýkoľvek typ kotla
3Sanie čerstvého vzduchu z exteriéru
 • voliteľne je možné systém doplniť o externý predohrev vzduchu
4 Prívod čerstvého teplotne upraveného
vzduchu do obytných miestností
 • inštalácia do konštrukcie stropu/podlahy
 • plochý kanál/kruhový rozvod - pevný alebo flexibilý
 • prevedenie plast/pozink
 • montáž v dutine podhľadu alebo zákrytu
 • doplniť tlmiče hluku
 • môžu byť použité podlahové, stropné alebo stenové koncové prvky, voľba podľa preferencie vykurovania alebo chladenia a dispozičného riešenia
5Sanie odpadového vzduchu do VZT jednotky
 • osádzajú sa do hygienických priestorov ako sú kúpelne a pod.
 • umiestnené vždy pod stropom
 • osadené na strope alebo na stene
6Sanie cirkulačného vzduchu do VZT jednotky
 • zaisťuje vnútornú cirkuláciu vzduchu v objekte
 • najmenej jedna mriežka na každom poschodí
 • umiestnenie pri lokálnom zdroji tepla (napr. krb) a v najvyššom mieste vykurovaného/chladeného priestoru
 • stenové alebo stropné mriežky


Zariadenie je vďaka unikátnej konštrukcii a prevádzkovým režimom určené na rovnotlakové vetranie a cirkulačné teplovzdušné vykurovanie alebo chladenie rodinných domov a bytov. Zvlášť vhodné využitie je pri objektoch v nízkoenergetickom alebo pasívnom štandarde. Vďaka prepracovanej konštrukcii je možné privádzaný čerstvý a cirkulačný vzduch dohrievať alebo chladiť. Na to sú využívané vstavané výmenníky, ktoré sú pripojené na vykurovacie alebo chladiace zdroje v rámci rodinného domu.
Vstavaný, plne digitálny, programovateľný regulačný modul spĺňa všetky požiadavky na moderné ovládanie vzduchotechnických zariadení. Používateľ má možnosť manuálnej alebo automatickej prevádzky pomocou multifunkčných ovládačov alebo pomocou komunikačného protokolu TCP Modbus. Zariadenie je možné ovládať pomocou osobných PC, telefónov alebo prostredníctvom siete INTERNET.
Systém je tak vhodný najmä pre používateľov, ktorí vyžadujú vysokú účinnosť rekuperácie, nízku spotrebu a komplexnú úpravu teploty vzduchu pre dosiahnutie komfortnej klímy vnútri domu.

Vhodné produkty

Entalpie

ENTALPICKÉ rekuperačné výmenníky

Sú určené pre jednotky DUPLEX RA5 / RB5 / RK5

Entalpické rekuperačné výmenníky (ERV) pomáhajú zvýšiť vlhkosť privádzaného vzduchu, predovšetkým v zimnom období, kedy klesá relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu a tým zňižujú presušovanie interiéru. Entalpické výmenníky odovzdávajú z odpadového vzduchu do čerstvého privádzaného vzduchu nie len teplo, ale aj vysoký podiel vzdušnej vlhkosti.

Hlavné výhody entalpických výmenníkov firmy ATREA:

 • Jednoduchá výmena ve stávajících zařízeních
 • Kompatibilita zo všetkými veľkosťami rady DUPLEX RA5 / RB5 / RK5
 • Spätný zisk tepla a vlhkosti
 • Komfortnejšia prevádzka
 • Prevádzka bez predohrevu - 15°C
Viac o produkte Entalpický výmenník pre DUPLEX RA5 / RB5 / RK5

Enatlpický výměník

 

Prevádzkové režimy

 • Rovnotlakové vetranie – iba trvalé vetranie bez cirkulácie vnútorného vzduchu
 • Periodické vetranie – systém vetrá v časových periódach, vždy raz za hodinu
 • Rovnotlakové vetranie s cirkuláciou – zariadenie privádza čerstvý vzduch z exteriéru a časť vzduchu cirkuluje pomocou vstavanej cirkulačnej klapky
 • Cirkulácia vzduchu – jednotka iba cirkuluje vzduch vnútri objektu, nevetrá
 • Pretlakový režim – jednotka vzduch do objektu iba privádza, intenzívne prevetranie, napr. v spojení so zemným výmenníkom

Rovnotlakové vetranie s cirkuláciou pre vnútorné bazény

DUPLEX RDH5

TIP/ zájdením myšou alebo dotykom na ikonku zobrazíte detaily

blank
1
2
3
1Rovnotlaková vetracia
jednotka s cirkuláciou vzduchu
DUPLEX RDH5
 • umiestnená v technickej miestnosti oddelenej od bazéna
 • používa sa iba pre bazénový priestor
 • zaisťuje vetranie a ohrev priestoru bazéna
 • napojená na vykurovaciu sústavu v dome
 • neumožňuje chladenie
 • vstavaný regulačný modul
2Priestor
bazénovej
haly
 • oddelený od obytnej časti domu
 • tesná a izolovaná obálka
3Rozvod v priestore bazéna
 • prevedený z antikorových rúr – systém ATREA
 • prívod k všetkým zaskleným plochám
 • odvod vr. cirkulácie riešený ako centrálny z priestoru bazéna
 • možno použiť i plastové rozvody

Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla, s možnosťou cirkulácie vzduchu pre vetranie, znižovanie vlhkosti a teplovdušné vykurovanie bazénov. Jednotka so špeciálnou povrchovou úpravou pre slané prostredie. Maximálna vodná plocha bazéna je 30 m2.

Viac informacií o produktoch DUPLEX RDH5

Prevádzkové režimy

 • Rovnotlakové vetranie – iba trvalé vetranie bez cirkulácie vnútorného vzduchu
 • Rovnotlakové vetranie s cirkuláciou – zariadenie privádza čerstvý vzduch z exteriéru a časť vzduchu cirkuluje pomocou vstavanej cirkulačnej klapky
 • Cirkulácia vzduchu – jednotka iba cirkuluje vzduch vnútri objektu, nevetrá

Jednotka DUPLEX RDH5

 

Viac o systémoch ATREA