BYTOVÉ DOMY

Podľa voľby systému vetrania sa volí typ a veľkosť zariadenia. Pri decentrálnom vetraní je v každom byte malá rovnotlaká vetracia jednotka, zaisťujúca výmenu vzduchu len pre daný byt. Pri centrálnom vetraní je jedna spoločná vzduchotechnická jednotka, dimenzovaná výkonom podľa počtu bytov. Spoločne s regulačnými, bytovými boxami zaisťuje nezávislé vetranie každého bytu podľa požiadaviek. Možnosť použitia aj pre vetranie kancelárií a pod.

Centrálne vetranieCentrálne vetranie

Decentrálne vetranieDecentrálne vetranie

Vhodné produkty pre centrálne vetranie

Vhodné produkty pre decentrálne vetranie

 

Viac informácií o systémoch vetrania ATREA