Otázky a odpovede

  • Čo je to regulácia?

Každá jednotka obsahuje nejaký mozog, ktorým riadi celý systém a je možné ho programovať. Podobne ako chladnička – predáva sa ako stroj a jej súčasťou je programovanie na požadované teploty. Súčasťou je aj programovanie rekuperačných jednotiek. Typ regulácie závisí od toho, čo chceme k jednotke pripojiť. Projektant spoločnosti ATREA pre vás vyberie vhodnú reguláciu.

späť