Otázky a odpovede

  • Čo to je by-pass?

Podobne ako pri operácii srdca ide o premostenie. Premostením v rámci rekuperačnej jednotky dochádza k prepúšťaniu vzduchu mimo rekuperačného výmenníka. Tým zabezpečíme, že prúdy vzduchu sa nebudú tepelne ovplyvňovať. Čiže – by-pass riadi, kedy rekuperácia vzduchu prebieha a kedy nie.

späť