Otázky a odpovede

 • Nebude vzduch v zime, pri neustálom vetraní, príliš suchý?

V zime je vzduch vždy suchý a nič na tom nemení ani skutočnosť, že na vetranie používate rekuperačnú jednotku. Ohrievaním vzduchu sa nezvyšuje jeho vlhkosť. Otázka by mala skôr znieť nasledovne: Ako v zime vetrať tak, aby sme sa vyhli prílišnému vysychaniu?

Prevencia voči vysychaniu je založená na znížení prívodu suchého vzduchu do objektu tak, aby k problému s vlhkosťou vôbec nedošlo.

 1. Obmedzením prívodu čerstvého vzduchu – AUTOMAT
  Zníži sa objem vetracieho vzduchu. Vetranie v domoch sa potom vykonáva len nárazovo, keď je potrebné vyvetrať na základe signálu zo snímača CO2 v spálni, pri používaní hygienického zázemia alebo kuchyne stlačením tlačidla a v neprítomnosti osôb sa vykonáva pravidelné krátke vetranie 1× za hodinu.
 2. Pomocou vnútornej cirkulácie domu – DUPLEX R
  Vďaka cirkulácii sa vzduch mieša so vzduchom z miestností bez osôb, preto nie je potrebné časté vetranie.
  Typická aplikácia: v noci, keď je obývačka prázdna a nie je v nej vydýchaný vzduch, sa vzduch z obývačky nasáva na vetranie nočných zón kvôli ich vetraniu. Tým sa zníži koncentrácia CO2 a zároveň sa využije celková kapacita vzduchu v dome bez potreby prívodu suchého vzduchu. Až keď CO2 stúpne na vysokú hranicu a cirkulácia nie je dostatočná, spustí sa vetranie z vonkajšieho prostredia.
  Toto riešenie má významné pozitívum – financie. Samotné zvlhčovanie je nákladné, a to tak na nákup zvlhčovacieho systému, ako aj na platby za energiu a údržbu. Ak nastavíme dom tak, že nebude potrebné vzduch zvlhčovať, bude to mať výrazný vplyv na hospodárnosť prevádzky.
 3. Pomocou entalpického výmenníka
  Entalpické rekuperačné výmenníky (ERV) pomáhajú zvyšovať vlhkosť privádzaného vzduchu, najmä v zime, keď klesá relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu, čím sa znižuje nadmerné vysušovanie interiéru. Entalpické výmenníky odovzdávajú nielen teplo z odvádzaného vzduchu do čerstvého privádzaného vzduchu, ale aj vysoký podiel vzdušnej vlhkosti.

späť