Otázky a odpovede

  • Dochádza časom k znečisteniu vzduchovodov?

Vzduch sa po prechode do objektu dostáva priamo k rekuperačnej jednotke, ktorej sú ako prvé umiestnené filtre, ktoré prachové častice z vetracieho vzduchu odlúčia (triedy G4, ev. F7). Tým chránime vnútorné časti samotnej rekuperačnej jednotky aj vzduchové potrubie, ktoré je k nej pripojené (prívodné potrubie v dome).
Filtračná schopnosť je daná najmä pohltivosťou (čistotou filtra). Pre dlhodobo účinné odlučovanie je potrebné filter po skončení jeho životnosti pravidelne meniť. Spoločnosť ATREA uvádza na základnú výmenu životnosť 2-3 mesiace. V závislosti od lokality a úrovne znečistenia vonkajšieho vzduchu je možné interval prispôsobiť (napr. Ostrava – 1× mesačne).
Používatelia si nemusia za každú cenu pamätať interval výmeny filtra. Rekuperačné jednotky vás upozornia na potrebu výmenu filtrov. Signalizácia výmeny sa na ovládačoch jednoducho rozsvieti po uplynutí nastaveného intervalu a zostane svietiť až do vykonania zmeny. Na displeji sa zobrazuje buďto piktogram, alebo na manuálnych ovládačoch svetelná dióda.

späť