Otázky a odpovede

  • Ak mám rekuperačnú jednotku, môžem otvárať okná?

Používanie vzduchotechniky na riadené vetranie nikomu nezamedzuje otvárať okná. Otvorením okien, najmä v zimných mesiacoch, síce uniká teplo, ktoré zariadenie spätne využíva, ale to je všetko. Prirodzené vetranie jednotke nijako neškodí. V nepriaznivom počasí ľudia zvyčajne nevetrajú a práve tu sa prejavuje výhoda vetrania s rekuperáciou, pretože jednotka zabezpečí dostatočný prísun čerstvého vzduchu na pohodlné bývanie a s minimálnymi nákladmi ho dohreje na izbovú teplotu.

späť