Otázky a odpovede

  • Nie je pri vetraní ohriatym čerstvým vzduchom v spálni príliš teplo?

Nie. Teplota čerstvého vzduchu prichádzajúceho z jednotky do domu je približne 18 °C (pri priemernej teplote v obytnej miestnosti 20 °C). Stratami tepla, ku ktorým dochádza jeho prenosom (cez steny alebo okná), teplota v miestnosti klesne pod 18 °C.

späť