Otázky a odpovede

  • Umožňuje rekuperačná jednotka aj vykurovanie?

Nie. Rekuperácia tepla výrazne zníži množstvo energie potrebnej na ohriatie čerstvého vzduchu na teplotu interiéru, ale tu jej technické možnosti končia. Pokrytie tepelných strát objektu prestupom a prípadnou infiltráciou i ohrev vzduchu po rekuperácii na izbovú teplotu musí zabezpečiť vykurovacia sústava.
Spoločnosť ATREA ale ponúka vetrací systém s cirkuláciou vzduchu, ktorý je určený pre vetranie, vykurovanie a chladenie s cirkuláciou vzduchu - jednotky DUPLEX R.

späť