Otázky a odpovede

  • Môže si investor nainštalovať ventilačné zariadenie svojpomocne?

Áno, môže. Ako výrobca však odporúčame pre správnu funkčnosť systému vypracovať projektovú dokumentáciu. Samotný systém musí do prevádzky uviesť špecializovaná spoločnosť. Ako výrobca by sme chceli upozorniť aj na skutočnosť, že v prípade nefunkčnosti celého systému, po preukázaní, že je jednotka v poriadku, nie je možné uplatniť reklamáciu na nič iné, len na samotnú jednotku.

späť