Otázky a odpovede

  • Je prostredníctvom vetracieho zariadenia možná podpora vykurovania?

Nie. Rekuperácia tepla výrazne znižuje množstvo energie potrebnej na ohrev čerstvého vzduchu na teplotu v interiéri, ale tým sa technické možnosti rekuperácie končia. Pokrytie tepelných strát objektu prestupom, prípadnou infiltráciou a ohrevom vzduchu po rekuperácii na izbovú teplotu musí zaistiť vykurovací systém.

Spoločnosť ATREA ponúka vetrací systém s cirkuláciou vzduchu, ktorý je určený na vetranie, vykurovanie a chladenie s cirkuláciou vzduchu – jednotky DUPLEX R.

späť