Otázky a odpovede

  • Ventilátor/vetracia jednotka/riadené vetranie

Predstavte si toaletu (kdekoľvek). Na tejto toalete bude odsávací ventilátor. Ten nasáva vzduch z kúpeľne/priestoru toalety a vyfukuje ho von – aby z priestoru odsal zápach.

A teraz si predstavte, že existuje proti-potrubie, v ktorom je úplne rovnaký ventilátor, ktorý zasa vzduch do priestoru privádza. Túto dvojicu ventilátorov potom nazývame vetracia jednotka. Táto jednotka potom zabezpečuje riadené vetranie, t. j. časovo programovateľné vetranie celého priestoru a užívatelia sa tak o otváranie okien nemusia starať.

späť