Otázky a odpovede

  • Odporúča sa zemný výmenník tepla?

Táto metóda sa používala ako jedna z prvých pri riešení chladenia a aj pri ventilačných jednotkách. Od tejto metódy sa však v súčasnosti už upúšťa.
Hlavné dôvody sú:

  • výkon a problémy pri samotnej prevádzke systému: množstvo preneseného chladu v závislosti od vonkajšej teploty je prakticky nemožné regulovať (je potrebné chladenie alebo naopak, vzduch je pri prechode registrom príliš podchladený)
  • akumulácia okolitej zeminy pri dlhodobejšom používaní (strata výkonu v čase)
  • schopnosť prenosu okolitej zeminy (v závislosti od typu pôdy na mieste realizácie)
  • údržba vonkajšieho vzduchovodu
  • zaplavenie vodou alebo nečistotami
  • dĺžka registra (priestorové požiadavky na pozemok)
  • náklady a možnosti opravy pri porušení registra

späť