Otázky a odpovede

  • Môže sa rekuperačná jednotka používať na chladenie v lete?

Existuje niekoľko možností chladenia vzduchom a každá z nich má svoje špecifiká a možnosti, ale aj obmedzenia.

  • Prvým spôsobom chladenia priestoru pomocou systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla je tzv. voľné chladenie (chladenie prostredníctvom vonkajšieho chladného vzduchu). Táto možnosť sa používa, keď je teplota vonkajšieho vzduchu nižšia ako aktuálna teplota vo vetranom priestore. Ohrievanie vonkajšieho privádzaného vzduchu v rekuperačnom výmenníku je v tomto čase nežiaduce, preto sú vzduchotechnické jednotky vybavené by-passovou klapkou. Táto klapka presmeruje prúdenie vzduchu mimo rekuperačného výmenníka tepla, aby sa zabránilo ohrievaniu vonkajšieho vzduchu. Je dôležité si uvedomiť, že chladiaci výkon tejto metódy chladenia závisí od množstva vetracieho vzduchu a vonkajšej teploty vzduchu.
  • Druhou možnosťou chladenia vzduchu vzduchotechnikou je kombinácia vetracej jednotky s rekuperáciou tepla a externého kanálového chladiča vzduchu. Zdrojom chladu pre tento variant môže byť vonkajšia kondenzačná jednotka alebo studená voda pripravená napr. tepelným čerpadlom, ktoré slúži predovšetkým na vykurovanie objektu. Rovnako ako pri voľnom chladení, aj pri tomto riešení narážame na nízky chladiaci výkon.

Prvé dve možnosti narážajú na rovnaký problém, a tým je nedostatok vzduchového výkonu. Vetracie jednotky pre rodinné domy majú výkon do 600 m3/h vetracieho vzduchu, čo poskytuje približne 2 kW chladiaceho vzduchu. Pre predstavu: Napustíte si plnú vaňu horúcej vody (byt/dom), stále necháte pritekať teplú vodu (slnko) a pomocou 0,2 l pohára budete do vane prilievať studenú vodu. Koľko bude trvať, aby bola voda chladná?
Treťou možnosťou je úplné chladenie objektu. To však vyžaduje väčšie množstvo vzduchu, ako je potrebné na vetranie. Spoločnosť ATREA preto ponúka špeciálne vzduchotechnické vetracie jednotky s rekuperáciou tepla DUPLEX R. Vetracia jednotka s cirkuláciou vzduchu dokáže vyriešiť vetranie s rekuperáciou tepla, vykurovanie a chladenie objektu súčasne.

späť