Otázky a odpovede

  • Môže byť pripojená k systému rekuperácie odvádzaného vzduchu sušička bielizne?

Sušičky sú zvyčajne umiestnené v kúpeľniach alebo technických miestnostiach, t. j. v miestnostiach, odkiaľ sa vzduch odvádza. Teplý vzduch sa využíva počas procesu vetrania, a preto ku vzduchovodom nie je potrebné žiadne dodatočné pripojenie.

späť