Otázky a odpovede

  • Môže byť k systému pripojený kuchynský odsávač pár (digestor)??

Áno, môže. Ako výrobca to však neodporúčame. Pripojenie digestora k ventilačnému systému si vyžaduje zvýšené čistenie boxu a výmenu filtrov. Hrozí riziko úniku mastnôt do potrubia a následne do zariadenia.

Najbežnejší spôsob vetrania kuchyne:

  • cirkulačný digestor a štandardný výfukový ventil

Digestory pracujúce len s vnútorným vzduchom zabezpečia požadovaný výkon. Filtre v digestore sa musia pravidelne vymieňať, aby eliminovali tukové častice. Prebytky, ktoré filter nezachytí, odsaje štandardný ventil umiestneným v blízkosti digestora.

Cirkulačný digestor a štandardný výfukový ventil

Cirkulačný digestor a štandardný výfukový ventil

Cirkulačný digestor a štandardný výfukový ventil

Cirkulační digestoř a standardní odtahový ventil

  • prednostné odsávanie

V prípade, že investor nechce cirkulačný digestor a chce odvádzať vzduch priamo von, na potrubie sa umiestni prepínacia klapka a počas varenia odsáva z digestora plným výkonom. (výkon odsávania z kuchyne je daný maximálnym výkonom nainštalovanej vzduchotechnickej jednotky. Na začiatku pripojenia musí byť filtračný box ATREA (eliminácia zanášania v potrubí). Tesne pred rekuperačnú jednotku odporúčame umiestniť flexibilnú hadicu na strane odsávaného vzduchu z kuchyne (a vymeniť ju každé 2–3 roky, pretože sa môže znečistiť). Tu je potrebné zabezpečiť zvýšené čistenie boxu a výmenu filtrov. Hrozí riziko úniku mastnôt do potrubia a následne do zariadenia. Filtračný box ATREA funguje s digestormi od spoločnosti FABER.

Prednostné odsávanie

Prednostné odsávanie

Prednostné odsávanie

Prednostné odsávanie

  • pripojenie na vonkajší odvod

Nad digestor sa umiestni prepínacia, spätná tesná klapka s jedným elektropohonom.

Zimná prevádzka – pripojenie na riadené vetranie s rekuperáciou tepla (pozri prednostné odsávanie z kuchyne – možnosť 2).

Letná prevádzka – vypnutím rekuperačnej jednotky sa uzavrie smer k rekuperačnej jednotke, odsávanie bude vykonávať vlastný ventilátor a musí byť zabezpečený prívod vzduchu z exteriéru (vzduchotechnická jednotka neumožňuje chod len jedného ventilátora). Nevýhodou tohto riešenia je ďalšie elektrické zariadenie (ventilátor v potrubí), ďalšia perforácia objektu (blowerdoor test) a potreba vyriešiť odvod kondenzátu z priameho odťahu do exteriéru.

Pripojenie na vonkajší odvod - LETO

Pripojenie na vonkajší odvod - LETO

Pripojenie na vonkajší odvod - ZIMA

Pripojenie na vonkajší odvod - ZIMA

späť