Webináře červen 2024

Společnost ATREA s.r.o., sekce Rodinné domy, pro Vás připravila 4x odborné školení, a to formou WEBINÁŘŮ.

Jednotlivé webináře jsou zaměřené dle typu zařízení a jejich určení. Jsou jak pro montážní firmy, tak pro projektanty (nejedná se o servisní školeni).

Účast na webináři je BEZPLATNÁ, pouze s platnou registrací.

Začátek webináře je vždy ve čtvrtek od 9 hodin. Předpokládaná délka 2 hodiny.

Kontaktní osoba:
Petra Nosková, tel: 608 644 668, email: petra.noskova (a) atrea tecka cz

Webináře

WEBINÁŘ

školní INTERIÉROVÉ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY ŘADY DUPLEX Inter

VZDUCHOVÉ MNOŽSTVÍ AŽ 1000 m3/h

Interiérové větrací jednotky s rekuperací tepla jednotky řady DUPLEX Inter jsou určeny pro řízené větrání školních učeben, velkoprostorových kanceláří, provozoven, restaurací, obchodů, všude tam, kde je vyžadována jejich přímá vestavba do vnitřních pobytových prostor s požadovanou minimální hladinou akustického tlaku.

Na webináři Vás seznámíme jak s rekuperačními jednotkami, tak i se zásadami osazení zařízení.

Ve čtvrtek 6.6.2024 od 9 hodin. Předpokládaná délka 2 hodiny.

Kliknutím na tlačítko, budete přesměrováni na registrační formulář.

WEBINÁŘ

REZIDENČNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY DUPLEX

VZDUCHOVÉ MNOŽSTVÍ AŽ 500 m3/h

řada DUPLEX Pro, Pro-V, Easy2, Slim

Kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla určené k centrálnímu větrání rodinných domů, bytů nebo menších komerčních prostor. Možná volba z několika úrovní regulace jednotky. Regulace typu CP pohodlně obslouží základní aplikace. Pokročilý typ regulace aMotion umožňuje ovládat jednotku pomocí dotykového ovladače, mobilní aplikace nebo vzdáleně přes internet. Současně nabízí širokou škálu externích vstupů pro řízení výkonu jednotky pomocí čidel kvality vzduchu (CO2, VOC) nebo ovládacích tlačítek z koupelen, WC apod.

Na webináři Vás seznámíme jak s rekuperačními jednotkami, tak i se zásadami osazení zařízení.

Ve čtvrtek 13.6.2024 od 9 hodin. Předpokládaná délka 2 hodiny.

Kliknutím na tlačítko, budete přesměrováni na registrační formulář.

WEBINÁŘ

vytápění / chlazení rekuperačními jednotkami S CIRKULACÍ VZDUCHU

VZDUCHOVÉ MNOŽSTVÍ AŽ 5000 m3/h

řada DUPLEX R5 a RS5

Vnitřní větrací jednotky s rekuperací tepla, které díky unikátnímu řešení cirkulace umožňují plnohodnotné větrání a současně s tím i vnitřní cirkulaci vzduchu. Jednotky jsou vyráběny v několika výkonových verzích v rozsahu:
DUPLEX R5 800/430 až 1400/440 cirkulačního/větracího výkonu a jsou určeny pro větrání, vytápění a chlazení rodinných domů a bytů.
DUPLEX RDH5-L 1200/550 cirkulačního/větracího výkonu a jsou určeny pro větrání, vytápění bazénů rodinných domů.
DUPLEX RS5 1500/700 až 5500/2000 m3/h cirkulačního/větracího výkonu a jsou určeny pro větrání všech typů občanských a bytových staveb, stejně jako pro komerční a průmyslové objekty, kde je kladen důraz nejen na větrání, ale také na vytápění a chlazení.

Na webináři Vás seznámíme jak s rekuperačními jednotkami, tak i s návrhem a zásadami osazení zařízení.

Ve čtvrtek 20.6.2024 od 9 hodin. Předpokládaná délka 2 hodiny.

Kliknutím na tlačítko, budete přesměrováni na registrační formulář.

WEBINÁŘ

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA BYTOVÝCH DOMŮ

Centrální systém (systém s VAV regulátory) se skládá z jedné centrální větrací jednotky s rekuperací tepla a z VAV regulátorů na ní napojených. Jednotka větrá určitým objemem vzduchu a jednotlivé VAV regulátory mají následně za úkol tento objem vzduchu regulovat podle požadavků jednotlivých bytů. Tyto centrální systémy se používají nejen pro větrání bytových domů, ale také škol, školek, administrativních budov, apod.
Decentrální systém (větrací jednotka pro každý byt) naopak nemá žádnou společnou větrací jednotku se zpětným získáváním tepla, ale pro každý byt je navržena individuální jednotka s příslušným výkonem.

Na webináři Vás seznámíme jak s rekuperačními jednotkami, tak i se zásadami osazení zařízení.

Ve čtvrtek 27.6.2024 od 9 hodin. Předpokládaná délka 2 hodiny.

Kliknutím na tlačítko, budete přesměrováni na registrační formulář.