Otázky a odpovede

  • Rekuperácia – nevykuruje?

Predstavte, že je zima – január. Aby prívodný ventilátor neprivádzal do objektu studený vzduch zvonku a naopak, odvádzací ventilátor neodvádzal ohriaty vzduch von – privádza sa do rekuperátora. Oba prúdy vzduchu si navzájom odovzdávajú teplo na tenkej teplonosnej ploche. Vonkajší chladnejší vzduch preberie teplo (energiu) zo znehodnoteného vzduchu, ale na ohriatie tohto vzduchu potrebuje viac tepla, podobne ako radiátor. Vykurovacia voda v teplonosnej ploche má teplotu 60 °C (teplota sa môže meniť v závislosti od iných parametrov); na druhej strane, studený vzduch v miestnosti má teplotu 18 °C. Miestnosť sa vykuruje prostredníctvom teplonosnej plochy (kovový obal radiátora) tým, že odovzdá do miestnosti teplo. Tu vidíte, že na vykurovanie je potrebný oveľa teplejší vzduch.

Rekuperátor funguje úplne rovnako, len sa v ňom stretávajú dva vzduchové prúdy oddelené tenkou plastovou doskou. Výsledkom je, že v januári nevetráme pri teplote -5 °C, ale privádzame čerstvý vonkajší vzduch s teplotou 18 °C bez akejkoľvek pridanej energie. Teplonosná plocha je tesná, takže nedochádza ku kontaminácii zápachom a inými škodlivinami z odpadového vzduchu (vykurovacia voda sa z radiátora nedostáva von, len preteká).

späť