Usporte náklady na vetranie, chladenie i vykurovanie

Systémy ATREA zaisťujúce riadené vetranie s rekuperáciou tepla. Čerstvý vonkajší vzduch je po rekuperácii privádzaný do obytných miestností (izby, spálne, pracovne, obývačky).

Z kúpeľní, WC a kuchyne je odvádzaný odpadový teplý, vlhkosťou a pachmi zaťažený vzduch, ktorý je po rekuperácii odvedený von z objektu. Cirkuláciou vnútorného vzduchu cez chladič/ohrievač v jednotke je zaistené chladenie/vykurovanie obytných miestností. Pre vyšší komfort a nezávislé temperovanie sa do kúpeľní a zádveria umiestňujú vykurovacie rebríky.

Jednotka DUPLEX RB5

Rovnotlakové vetranie s cirkuláciou pre rodinné domy a byty

DUPLEX R5

blank
1
2
3
4
5
6
7

TIP/ zájdením myšou alebo dotykom na farebnú ikonku s číslom položky zobrazíte detaily

1Rovnotlaková vetracia jednotka
s cirkuláciou vzduchu DUPLEX R5
 • zariadenie je určené pre obytné priestory
 • voľne stojace alebo podstropné vyhotovenie
 • určená na vetranie, chladenie a vykurovanie
 • integrované výmenníky rôznych vyhotovení
 • vstavaný regulačný modul
2Tepelné čerpadlo
vzduch/voda
 • vykurovanie
 • chladenie (priamy výparník vo VZT Jednotke)
 • príprava teplej vody
 • možnosť napojenia na podlahové či klasické vykurovanie
3Zdroj tepla IZT-U (iba informatívne,
možno zvoliť rôzne zdroje tepla/chladu)
 • zdroj tepla/chladu slúži na zásobovanie energiou jednotky R4
 • môžu byť použité i nízkoteplotné zdroje
4Systémy rozvodov vzduchu
ploché kanály
 • inštalácia do konštrukcie podlahy/stropu
 • inštalácia v dutine podhľadu/zákrytu
 • doplnený tlmič hluku
5Prívodné koncové prvky
podlahové mriežky
 • privádza vzduch do obytných miestností
 • môžu byť použité podlahové, stropné alebo stenové prvky
 • môžu byť použité i dýzové prívody, dýzy
6Odťahové koncové prvky
tanierové ventily
 • osadzujú sa do hygienických priestorov, ako kúpeľne a pod.
 • umiestnené vždy pod stropom
 • osadenie na strope alebo stene
7Nasávanie cirkulácie v objekte
 • zaisťuje vnútornú cirkuláciu vzduchu v objekte
 • najmenej jedna mriežka na každom poschodí
 • umiestnenie pri lokálnom zdroji tepla (napr. kozub) a na najvyššom mieste vykurovaného/chladeného priestoru
 • stenové alebo stropné mriežky


Zariadenie je vďaka unikátnej konštrukcii a prevádzkovým režimom určené na rovnotlakové vetranie a cirkulačné teplovzdušné vykurovanie alebo chladenie rodinných domov a bytov. Zvlášť vhodné využitie je pri objektoch v nízkoenergetickom alebo pasívnom štandarde. Vďaka prepracovanej konštrukcii je možné privádzaný čerstvý a cirkulačný vzduch dohrievať alebo chladiť. Na to sú využívané vstavané výmenníky, ktoré sú pripojené na vykurovacie alebo chladiace zdroje v rámci rodinného domu.
Vstavaný, plne digitálny, programovateľný regulačný modul spĺňa všetky požiadavky na moderné ovládanie vzduchotechnických zariadení. Používateľ má možnosť manuálnej alebo automatickej prevádzky pomocou multifunkčných ovládačov alebo pomocou komunikačného protokolu TCP Modbus. Zariadenie je možné ovládať pomocou osobných PC, telefónov alebo prostredníctvom siete INTERNET.
Systém je tak vhodný najmä pre používateľov, ktorí vyžadujú vysokú účinnosť rekuperácie, nízku spotrebu a komplexnú úpravu teploty vzduchu pre dosiahnutie komfortnej klímy vnútri domu.

Vhodné produkty

Entalpie

ENTALPICKÉ rekuperačné výmenníky

Sú určené pre jednotky DUPLEX RA5 / RB5 / RK5

Entalpické rekuperačné výmenníky (ERV) pomáhajú zvýšiť vlhkosť privádzaného vzduchu, predovšetkým v zimnom období, kedy klesá relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu a tým zňižujú presušovanie interiéru. Entalpické výmenníky odovzdávajú z odpadového vzduchu do čerstvého privádzaného vzduchu nie len teplo, ale aj vysoký podiel vzdušnej vlhkosti.

Hlavné výhody entalpických výmenníkov firmy ATREA:

 • Jednoduchá výmena ve stávajících zařízeních
 • Kompatibilita zo všetkými veľkosťami rady DUPLEX RA5 / RB5 / RK5
 • Spätný zisk tepla a vlhkosti
 • Komfortnejšia prevádzka
 • Prevádzka bez predohrevu - 15°C
Viac o produkte Entalpický výmenník pre DUPLEX RA5 / RB5 / RK5

Enatlpický výměník

 

Prevádzkové režimy

 • Rovnotlakové vetranie – iba trvalé vetranie bez cirkulácie vnútorného vzduchu
 • Periodické vetranie – systém vetrá v časových periódach, vždy raz za hodinu
 • Rovnotlakové vetranie s cirkuláciou – zariadenie privádza čerstvý vzduch z exteriéru a časť vzduchu cirkuluje pomocou vstavanej cirkulačnej klapky
 • Cirkulácia vzduchu – jednotka iba cirkuluje vzduch vnútri objektu, nevetrá
 • Pretlakový režim – jednotka vzduch do objektu iba privádza, intenzívne prevetranie, napr. v spojení so zemným výmenníkom

Rovnotlakové vetranie s cirkuláciou pre vnútorné bazény

DUPLEX RDH5

TIP/ zájdením myšou alebo dotykom na ikonku zobrazíte detaily

blank
1
2
3
1Rovnotlaková vetracia
jednotka s cirkuláciou vzduchu
DUPLEX RDH5
 • umiestnená v technickej miestnosti oddelenej od bazéna
 • používa sa iba pre bazénový priestor
 • zaisťuje vetranie a ohrev priestoru bazéna
 • napojená na vykurovaciu sústavu v dome
 • neumožňuje chladenie
 • vstavaný regulačný modul
2Priestor
bazénovej
haly
 • oddelený od obytnej časti domu
 • tesná a izolovaná obálka
3Rozvod v priestore bazéna
 • prevedený z antikorových rúr – systém ATREA
 • prívod k všetkým zaskleným plochám
 • odvod vr. cirkulácie riešený ako centrálny z priestoru bazéna
 • možno použiť i plastové rozvody

Zariadenie je vďaka unikátnej konštrukcii a prevádzkovým režimom určené na rovnotlakové vetranie a cirkulačné teplovzdušné vetranie vnútorných bazénov a wellness priestorov. Vďaka celoantikorovému vyhotoveniu odolá i veľmi náročným klimatickým podmienkam týchto priestorov. Maximálna vodná plocha bazéna je 30 m2.

Viac informacií o produktoch DUPLEX RDH5

Prevádzkové režimy

 • Rovnotlakové vetranie – iba trvalé vetranie bez cirkulácie vnútorného vzduchu
 • Rovnotlakové vetranie s cirkuláciou – zariadenie privádza čerstvý vzduch z exteriéru a časť vzduchu cirkuluje pomocou vstavanej cirkulačnej klapky
 • Cirkulácia vzduchu – jednotka iba cirkuluje vzduch vnútri objektu, nevetrá

Jednotka DUPLEX RDH4

 

Viac o systémoch ATREA