Akumulačné nádrže na rekonštrukciu i stavbu nového domu

Akumulačné nádrže ATREA slúžia na vyrovnanie rozdielov medzi dodávanou a odoberanou energiou, zvyšujú akumuláciu energie a optimálne využitie zdrojov tepla nielen z obnoviteľných zdrojov.

  • ideálne pre rekonštrukcie, nízkoenergetické i energeticky pasívne domy
  • vhodné ako zdroj tepla pre zapojenie do všetkých typov vykurovacích sústav
  • môžete k nej napojiť tepelné čerpadlo, kozubové kachle, kotol na biomasu i solárne fotovoltické alebo termické systémy

Viac informacií o zásobníkoch tepla ATREA

Zásobník tepla IZT-U